• Informacja o sposobie przetwarzania danych pozyskanych z monitoringu wizyjnego

    •  

     W Szkole Podstawowej nr 6 w Kościerzynie są zamontowane kamery w celu:

     • zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie szkoły

     • ochrony mienia szkoły i osób przebywających w niej.

     Kamery znajdują się w budynku szkoły oraz na terenie wokół szkoły i są oznaczone tabliczkami ze znakiem kamery.

     Obraz z kamer jest nagrywany. Nagrań nie wykorzystujemy w innym celu, niż zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony mienia.

     Podstawą naszego działania jest zadanie realizowane w interesie publicznym oraz przepisy prawa, na których opiera się działanie szkoły.

     Skontaktować się z nami możesz dzwoniąc pod numer 58 6863434. Możesz też wysłać korespondencję na adres ul. M. Curie Skłodowskiej 19, 83-400 Kościerzyna.

     Na pytania związane z przetwarzaniem* odpowiada nasz Inspektor Ochrony Danych. Można wysłać do niego korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD” lub wysłać wiadomość na adres e-mail: iod.oswiata@koscierzyna.gda.pl.

     Do nagrań mają dostęp tylko nasi wyznaczeni pracownicy. W wyjątkowych sytuacjach możemy pokazać nagranie innym osobom. Wyjątek ten stanowią nagrania zdarzeń niebezpiecznych, bójek, kradzieży lub zniszczenia mienia. W tych sytuacjach nagranie udostępnimy policji lub osobom poszkodowanym.

     Nagrania z kamer przechowywane są przez okres 14 dni, a po tym czasie niszczone.

     Masz prawo żądać od Szkoły, by udostępniła Tobie dostęp do nagrań na których jesteś. Możesz żądać usunięcia informacji o Tobie. W wyjątkowych sytuacjach masz też prawo sprzeciwić się wobec przetwarzania* lub żądać ograniczenia przetwarzania.

     Jeżeli uznasz, że źle wykorzystujemy lub chronimy informacje o Tobie, możesz złożyć skargę. Skargi przyjmuje i rozpatruje Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

     *Przetwarzanie oznacza nagrywanie obrazu, przeglądanie i pokazywanie nagrań poszkodowanym lub policji, usuwanie/ skasowanie lub kopiowanie nagrań.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • sekretariat.sp6@koscierzyna.gda.pl
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19; 83-400 Kościerzyna
   • (58) 686 84 45
   • 73 1160 2202 0000 0002 2395 4448
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
 • Galeria zdjęć

   brak danych