• Patron SP nr 6 w Kościerzynie

   •  

    Może mi kiedyś policzą Kaszuby,
    Żem je tak kochał, tak się dla nich trudził.


     

    21 marca 1992 roku Szkole Podstawowej nr 6 nadano imię ks. dr. Bernarda Sychty. Ta wyjątkowa uroczystość została odnotowana nie tylko w kronice szkolnej, ale również w wielu publikacjach.

    W roku 1999 do szkoły podstawowej dołączyło Gimnazjum nr 1, które powstało wskutek reformy systemu edukacyjnego. Ta placówka może się pochwalić wieloma sukcesami w konkursach przedmiotowych, artystycznych i tematycznych, w zawodach sportowych i inicjatywach na rzecz środowiska lokalnego. 

    Niemal w przeddzień 23 rocznicy nadania imienia Szkole Podstawowej nr 6 do Rady Miasta Kościerzyna został złożony wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1 o nadanie również tej placówce imienia ks. dr. Bernarda Sychty.

    Bernard Sychta, wszechstronnie wykształcony uczony i ksiądz, autor wielu publikacji może stanowić wzór dla dzieci i młodzieży. Dokonał czegoś, czym zwykle zajmują się zespoły specjalistów. Opracował siedmiotomowy „Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej”. Przez 30 lat pisał dzieło, które nie ma sobie równego w językoznawstwie słowiańskim. Zapisał w nim wszystko, co może nazwać język. Imponuje wysiłek badacza włożony pracę nad tym wielkim dziełem.

    Ks. Bernard Sychta był rodowitym Kaszubą, który umiłował swój region i pozostał mu wierny. Jego „Słownik gwar kaszubskich” utrwalił dla pokoleń kulturę mieszkańców Kaszub. Ważne miejsce w dorobku Sychty zajmują dramaty historyczne, w których dawał wyraz swemu patriotyzmowi. Wyrażał tęsknotę Kaszubów do Polski i silne poczucie ich związku z Ojczyzną.

    Proboszcz z Pelplina urzekał swobodą w obejściu z ludźmi, otwartością towarzyską, bezpośredniością, a przede wszystkim skromnością. Uważał się za amatora, choć otaczało go szacunkiem wielu uczonych. Wielostronny dorobek Sychty świadczy nie tylko o jego szerokich zainteresowaniach, ale i o pasji twórczej dla dobra własnego narodu. Był nie tylko lingwistą, etnografem i duchownym. Pisał też utwory poetyckie i malował kaszubskie krajobrazy.

    Bernard Sychta jest wybitną postacią humanistyki polskiej po II wojnie światowej. Młodzież i dzieci mogą uznać go za swój wzór osobowy. Nic zatem dziwnego, że ten zasłużony dla regionu Kaszuba został również patronem Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie.

    Uroczystość nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Kościerzynie odbyła się 16 października 2015 r. Do tego czasu uczniowie poznawali życie księdza Sychty, jego pracę i dorobek naukowy, a także osiągnięcia w innych dziedzinach. Zorganizowano też wiele ciekawych spotkań i wycieczek regionalnych oraz konkursów.

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych