• Kontakt

   • Nazwa szkoły
   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • Telefon
   • (58) 686 34 34
   • Adres szkoły
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • Fax
   • (58) 686 84 45
   • Numer rachunku bankowego szkoły
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • Numer rachunku bankowego Rady Rodziców
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • Adres strony internetowej szkoły
   • www.sp6kna.edupage.org
   • Translator Braille’a online
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • Tłumacz Migam – usługa natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego
   • https://tlumacz.migam.org/
   • RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 BANK SPÓLDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Napisz do nas

  Jeśli masz jakieś pytania do naszej szkoły, wyślij wiadomość przy użyciu formularza kontaktowego.
  wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  • Dane osób, z którymi kontaktujemy się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie czy listownie, przetwarzamy w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualne inne informacje zawarte w treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

   Pełna treść klauzuli informacyjnej dostępna jest na naszej stronie www w zakładce RODO. 

    

   Oto link https://sp6kna.edupage.org/a/rodo?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQyMyZzdWJwYWdlPTE%3D

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych