•  

     Język kaszubski w naszej szkole

      
     „Razem z nami przetrwała nasza
     kaszubska mowa, pełna rytmu morza.
     Ceńmy ją sobie. Ona obok mowy polskiej
     najpiękniejsza i nam najdroższa.’’

                                              ks. dr Bernard Sychta

      

      

     W ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 r. język kaszubski uzyskał oficjalny status „języka regionalnego”, co daje bezcenną, a w skali kraju niepowtarzalną, okazję do zapoznania ucznia z jego własnym regionem.

     Ucząc się języka kaszubskiego dzieci rozwijają postawę ciekawości, otwartości i poszanowania innych kultur, wzbogacają wiedzę o człowieku, życiu i świecie w oparciu o kontakty z otaczającą rzeczywistością oraz rozwijają i doskonalą umiejętności rozumienia, mówienia i czytania tekstów.

     Nauka języka kaszubskiego odbywa się w formie oddzielnego przedmiotu, który łączy w sobie treści z różnych dziedzin wiedzy. Oprócz słownictwa i literatury kaszubskiej uczniowie poznają pieśni, tańce. Część zajęć jest realizowana w terenie, co czyni proces dydaktyczny atrakcyjniejszym. Ta forma dostarcza uczniom bardzo wiele radości, wnosi świeży powiew edukacyjny, pozwala uniknąć edukacyjnej rutyny i nudy. Uczestniczymy więc w wyprawach, wycieczkach edukacyjnych, warsztatach, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, lekcjach terenowych i muzealnych. Niebagatelną pomocą w edukacji uczniów są wszelkiego rodzaju media, multimedialne pomoce, gry, plansze, pomoce dydaktyczne.

     Lekcje realizowane są w formie warsztatów i wycieczek, finansowane z subwencji oświatowej. Podręczniki do nauki języka uczniowie otrzymują za darmo.

     Nauczanie języka kaszubskiego odbywa się na podstawie składanego dobrowolnie wniosku.

     Wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w okresie od kwietnia do 20 września danego roku. Wniosek ten dotyczy całego okresu nauki ucznia w danej szkole.

     Zachęcamy rodziców uczniów zainteresowanych kulturą, historią i językiem swojej małej ojczyzny do złożenia wniosku.

      

     Wzor_wniosku_jezyk_kaszubski.pdf

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych