• Informacje o programie

    • Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. 

     Szkoła Podstawowa nr 6 w Kościerzynie otrzymała wsparcie finansowe w kwocie

     187 200 złotych.

     Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.

     W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły mogą zakupić wyposażenie techniczne potrzebne w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

     Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli naszym uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności, uatrakcyjni spędzanie czasu wolnego wychowankom naszej szkoły.

     Do 31.12.2021 roku nasza szkoła wydała 60% otrzymanych funduszy i zakupiła m.in. sprzęt audio-video, mikser cyfrowy, gogle wirtualnej rzeczywistości (VR), drukarki 3d z zestawem filamentów, roboty edukacyjne, stację lutowniczą, laptopy, maszyny do szycia, hafciarkę cyfrową z akcesoriami, mikser kuchenny.

     Na potrzeby programu Laboratoria Przyszłości wyremontowaliśmy i zaadaptowaliśmy nowe pomieszczenia, które od 1 września 2022 r. staną się prawdziwą krainą rozwijania kreatywności i dziecięcych pasji.

     Obecnie placówka jest w trakcie realizowania zakupów w ramach Programu Laboratoria Przyszłości za pozostałe 40% środków.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych