• Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole

      24.10.2022

      „Jest taki szczególny jeden dzień,

      w którym serca wszystkich biją mocniej...”

      Dzień Edukacji Narodowej to dzień wyjątkowy. Serca zarówno uczniów jak i nauczycieli tego dnia biją innym rytmem...

      W przeddzień tego święta w naszej szkole odbył się uroczysty apel, w którym wzięli udział uczniowie klas 4-8 i pracownicy „Szóstki’.

      Uczniowie klas ósmych w montażu słowno-muzycznym zaprezentowali zabawne scenki z życia szkolnego nauczycieli, pokazali także z jakimi trudnościami pedagodzy zmagają się na co dzień.

      W dalszej części spotkania złożyli szczere podziękowania tym, dzięki którym osiągają wyznaczone cele. Nauczyciele, pedagodzy i pracownicy niepedagogiczni otrzymali od młodzieży życzenia oraz podziękowania za trud włożony w codzienną pracę.

      Pani Dyrektor Małgorzata Kreft również podziękowała gronu pedagogicznemu oraz pracownikom obsługi i administracji. W swoim wystąpieniu podkreśliła ich ogromne zaangażowanie oraz realizację różnorodnych przedsięwzięć edukacyjnych. Życzyła jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy.

     • Ślubowanie klas pierwszych

      23.10.2022

      13 października w naszej szkole odbyły się akademie, podczas których z ust uczniów popłynęły bardzo miłe i ciepłe słowa skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

      To szczególny czas do wyrażenia wdzięczności za wysiłek włożony w wychowanie i wielkie serce wkładane na rzecz pracy z dziećmi.

      Podczas uroczystego apelu klasy pierwsze złożyły też ślubowanie i od tej chwili stały się prawowitymi uczniami naszej Szkoły.

      Uroczystość ta odbyła się w stylu marynarskim, gdyż

      "Nauczyciel jest kapitanem, co na okręcie dookoła świata

      płynie wraz z uczniami przez szkolne lata…"

      Pierwszaki miały okazję odwiedzić wyspy Radości i Szczęścia, a dzięki wykonaniu mnóstwa zadań stały się prawdziwymi marynarzami, a zarazem Uczniami SP nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty.

      Naszym Pierwszakom życzymy samych szóstek oraz wielu sukcesów szkolnych.

     • Warsztaty integracyjne w klasach pierwszych

      20.10.2022

      W miesiącu wrześniu odbyły się we wszystkich klasach pierwszych warsztaty integracyjne wspomagające proces adaptacji społeczno–emocjonalny. Celem zajęć było budowanie poczucia wspólnoty grupowej, doskonalenie umiejętności współdziałania podczas realizacji zadań grupowych, budowanie pozytywnego obrazu samego siebie poprzez pozytywne wzmocnienie ze strony innych osób oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w zespole klasowym.

      Podczas zajęć panowała atmosfera zabawy, uczniowie chętnie brali udział w poszczególnych ćwiczeniach. Niniejsze spotkania pozwoliły na wspólne bliższe poznanie się oraz zaprezentowanie pracy pedagoga, co z kolei procentuje dalszymi kontaktami zarówno indywidualnymi jak i grupowymi.

     • Wycieczka do Gdańska i Sopotu

      10.10.2022

      Z myślą o uczniach z Ukrainy, którzy uczęszczają do naszej szkoły, zorganizowano wycieczkę do Gdańska i Sopotu. Odbyła się ona 24 września.

      Dzieci zobaczyły gdańską starówkę z licznymi zabytkami, między innymi: gotycką Bazylikę Mariacką, Dwór Artusa, będący dawnym domem mieszczańskim, XIII-wieczną, zwieńczoną rzeźbami, Złotą Bramę i XVII-wieczną fontannę Neptuna. W Sopocie uczniowie wraz z nauczycielkami spacerowali reprezentacyjną ulicą Bohaterów Monte Cassino oraz udali się na jedną z największych atrakcji miasta – molo.

      Wycieczka dostarczyła młodzieży wielu niezapomnianych wrażeń. Zmęczeni, ale zadowoleni, pełni miłych wspomnień wróciliśmy do domu. Mamy nadzieję, że wyjazd zachęcił ukraińską młodzież do dalszego poznawania uroków najbliższej okolicy i pozwolił choć na chwilę zapomnieć o przykrych wydarzeniach, które w ostatnich miesiącach tak okrutnie doświadczyły ich kraj i rodziny.

     • Drużyna "Szóstki" druga w powiecie kościerskim

      09.10.2022

      W piątek, 7 października, odbyły się Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Szachach drużynowych na szczeblu rejonowym. W zawodach, które odbyły się w SP w Wielkim Podlesiu startowały najlepsze drużyny z powiatu kościerskiego. Po wygraniu pierwszego meczu zagraliśmy z drużyną ze Starej Kiszewy. Nam do wygranej w turnieju wystarczał remis. Trzy partie skończyły się dość szybko. Najbardziej zacięta partia trwała na trzeciej szachownicy, gdzie sytuacja się zmieniała co kilka posunięć. Ostatecznie nasz zawodnik jednak przegrał co dało nam II miejsce.

      Skład drużyny w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

      Michalina Meyer - kl. 8b

      Marcin Borkowski – kl. 8f

      Wojciech Pazda – kl. 8e

      Tymoteusz Rekowski – kl. 8c

      Opiekunem naszych młodych szachistów jest Pan Marek Ferdynus.

      Zawodnikom i trenerowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w kolejnych turniejach.

       

     • Europejski Dzień Sportu Szkolnego w SP6

      02.10.2022

      W miniony piątek (30.09.2022), wspólnie z kilkoma tysiącami szkół z całej Europy, świętowaliśmy Europejski Dzień Sportu Szkolnego (ESSD). To kolejna wspaniała okazja mobilizująca do aktywności na co dzień.

      Uczniowie wszystkich klas czwartych oraz przedszkolaki grup „zerówkowych” wzięli udział w wyścigach rzędów.

      Dzieciaki uwielbiają rywalizację. Wyścigi rozwijają nie tylko szybkość, ale również zwinność, czy koordynację wzrokowo-ruchową. Dzięki nim można także doskonalić elementy techniczne występujące w grach zespołowych.

      Tego dnia na hali sportowej emocji było wiele, bo trzeba było współpracować w grupie i pokonywać własne niedoskonałości na rzecz sukcesu zespołu.

      Szkolni koordynatorzy akcji sportowej – nauczyciele wychowania fizycznego - zadbali o bezpieczeństwo i różnorodność konkurencji oraz o rywalizację w duchu fair play.

      Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom zawodów. Sami zobaczcie jak się bawiliśmy!

      Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

     • Sukces „Szóstki” w Szachach Drużynowych

      02.10.2022

      W czwartek 29 września odbyły się eliminacje miejskie Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Szachach Drużynowych. W zawodach, które odbyły się w SP nr 3 startowały cztery miejskie szkoły: SP nr 6, SP nr 3, SP nr 4 i Prywatna SP ,,Prymus”.

      Wszystkie mecze były bardzo zacięte i w większości kończyły się remisem.

      Nasza młodsza ekipa zremisowała swoje mecze, co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca.

      Lepiej powiodło się ich starszym kolegom, którzy po dwóch remisach i wygranej zwyciężyli w zawodach i będą reprezentować miasto na kolejnym szczeblu rozgrywek.

      Skład drużyny w kategorii Igrzyska Dzieci:

      Blanka Ugowska - kl. 3a

      Paweł Turzyński - kl. 3d

      Jan Knut - kl. 4d

      Fryderyk Bystron - kl. 6c

      Tymoteusz Meyer - kl. 6a

      Igor Zielinski - kl. 7a

      Skład zwycięskiej drużyny w kategorii Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

      Michalina Meyer - kl. 8b

      Marcin Borkowski - kl. 8f

      Wojciech Pazda - kl. 8e

      Tymoteusz Rekowski - kl. 8c

      Opiekunem naszych młodych szachistów jest Pan Marek Ferdynus.

      Zawodnikom i trenerowi gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na kolejnym szczeblu zawodów.

     • Akcja „Kościerzyna – Bezpieczne Miasto” w naszej szkole

      24.09.2022

      Akcja „Kościerzyna – Bezpieczne Miasto” w naszej szkole

      W piątek 23 września w "Szóstce" odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu na drodze. Już po raz jedenasty w ramach programu „Kościerzyna – Bezpieczne Miasto” Pierwszoklasiści otrzymali kamizelki odblaskowe.

      Naszą szkołę tego dnia odwiedził Pan Burmistrz, Dyrektor Biura Obsługi Placówek Oświatowych oraz Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

      Na spotkaniu Policjanci rozmawiali z dziećmi na temat właściwych zachowań najmłodszych uczestników ruchu w trakcie drogi do szkoły i do domu. Policjanci w czasie prelekcji uczyli między innymi właściwego przechodzenia przez jezdnię, zasad podróżowania samochodem czy jazdy rowerem.

      Podczas pogadanki Funkcjonariusze omówili też temat sygnalizacji świetlnej oraz poruszyli zagadnienia dotyczące używania elementów odblaskowych w postaci kamizelek odblaskowych przekazanych przez Urząd Miasta Kościerzyna.

      Maluchy odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się na drodze.

      Zajęcia z przedstawicielami Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu „Kościerzyna – Bezpieczne Miasto” oraz programu wychowawczo-profilaktycznego naszej szkoły.

      W imieniu uczniów i wychowawców klas pierwszych serdecznie dziękujemy i zapraszamy ponownie.

     • 29. Akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2022” w naszej szkole

      18.09.2022

      Czy można zrobić coś dobrego dla naszej planety?

      Można!

      W piątek 16 września uczniowie naszej szkoły biorąc udział w ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata" wzięli się do roboty i usunęli śmieci zalegające w naszej okolicy.

      „Sprzątanie świata" - [z ang. Clean Up the World] jest akcją międzynarodową, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Akcję rozpoczął Ian Kiernan w styczniu 1989 w Australii. W 1993, przy poparciu Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, akcja rozprzestrzeniła się na inne kraje. Do Polski przeniosła ją pani Mira Stanisławska-Meysztowicz w 1994. Odbywa się co roku we wrześniu, a organizatorem jest fundacja „Nasza Ziemia".

      Celem "Sprzątania świata" jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska - poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

      Tematem tegorocznej akcji jest "WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE!"

      - zachęcamy do wprowadzania jej w naszych domach, miejscach pracy, urzędach…

      Zalecamy też likwidowanie dzikich wysypisk. Ale przede wszystkim przypominamy: wszystkie decyzje, jakie podejmuje każdy z nas mają wpływ na środowisko! Tak więc: POMÓŻMY ZIEMI!

      Dzięki wielkiemu zaangażowaniu uczniów klas 4c, 5a, 6b, 7a i ich wychowawców „Szóstka” nazbierała wiele worków pełnych odpadów.

      Wszystkim uczestnikom sprzątania serdecznie dziękujemy za udział w akcji!

     • Zaproszenie

      08.09.2022

      STOWARZYSZENIE „GD” serdecznie zaprasza uczniów naszej szkoły do bezpłatnego uczestnictwa w zadaniu publicznym współfinansowanym przez Miasto Kościerzyna pn.

      "FACHMAN"

      Projekt skierowany dla dzieci Miasta Kościerzyna

      Korzystając z zestawów edukacyjnych opartych na klockach Lego

      stworzone zostaną dla uczestników atrakcyjne warunki do nauki opartej o eksperyment, stymulującej ciekawość świata i pozwalające realizować tematy związane z techniką.

      ZAJĘCIA BEZPŁATNE!

     • Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023

      01.09.2022

      Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 1 września 2022 roku odbyły się w naszej szkole uroczyste apele. W sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz Pan wiceburmistrz Kościerzyny – Tomasz Nadolny.

      Pani dyrektor Małgorzata Kreft przywitała wszystkich po wakacyjnej przerwie, życząc uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym 2022/2023. Szczególnie ciepło zostali powitani uczniowie, którzy rozpoczynają naukę w naszej szkole.

      W trakcie apelu zgromadzeni uczcili minutą ciszy ofiary II wojny światowej.

      Wszystkim uczniom życzymy w nowym roku szkolnym wspaniałych przeżyć, które warto będzie pamiętać; wielu ciekawych aktywności, które dają radość i dobrą zabawę oraz osiągania sukcesów, z których jest się dumnym.

      Powodzenia w nowym roku szkolnym!

     • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023

      29.08.2022

      Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2022/2023 odbędzie się

      w czwartek 1 września 2022 r. w hali sportowej według następującego

      harmonogramu:

      klasy I - III - godz. 08.15, hala sportowa

      klasy IV-VIII - godz. 09.00, hala sportowa.

       

      Po apelu nastąpi spotkanie z wychowawcami klas:

       

      klasa 1a – sala nr 131;

      klasa 1b – sala nr 10;

      klasa 1c – sala nr 15;

      klasa 1d – sala nr 11;

       

      klasa 2a – sala nr 16;

      klasa 2b – sala nr 12;

      klasa 2c – sala nr 133;

      klasa 2d – sala nr 14;

       

      klasa 3a – sala nr 135;

      klasa 3b – sala nr 13;

      klasa 3c – sala nr 134;

      klasa 3d – sala nr 132;

       

      klasa 4a – sala nr 115;

      klasa 4b – sala nr 109;

      klasa 4c – sala nr 206;

      klasa 4d – sala nr 203;

       

      klasa 5a – sala nr 110;

      klasa 5b – sala nr 204;

      klasa 5c – sala nr 114;

       

      klasa 6a – sala nr 12;

      klasa 6b – sala nr 111;

      klasa 6c – sala nr 128;

       

      klasa 7a – sala nr 209;

       

      klasa 8b – sala nr 205;

      klasa 8c – sala nr 13;

      klasa 8d – sala nr 1;

      klasa 8e – sala nr 201;

      klasa 8f – sala nr 207.

     • Ogłoszenie

      07.07.2022

      Drodzy Absolwenci;

      uprzejmie informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty musicie odebrać osobiście w sekretariacie szkoły w dniu 8 lipca 2022 r. (piątek) według poniższego harmonogramu:

      godz. 08.00 – 08.30 – klasa 8a

      godz. 08.30 – 09.00 – klasa 8b

      godz. 09.00 – 09.30 – klasa 8c

      godz. 09.30 – 10.00 – klasa 8d

      godz. 10.00 – 10.30 – klasa 8e

      Odbiór zaświadczenia należy pokwitować podpisem.

     • Gratulujemy Absolwentom „Szóstki”!

      01.07.2022

      Kochani Absolwenci, Drodzy Rodzice;

      1 lipca 2022 r. CKE uwolniła wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Pewnie już sprawdziliście jak Wam poszło.

      Jesteśmy z Was niezmiernie dumni. Uzyskaliście bardzo wysokie wyniki. Wasza średnia ze wszystkich przedmiotów egzaminacyjnych jest powyżej średnich wyników powiatowych, a także wyższa niż wyniki wojewódzkie i krajowe.

      Uzyskaliście łącznie dwadzieścia trzy maksymalne wyniki z egzaminu (100%) – 13 z języka angielskiego, 1 z języka niemieckiego, 4 z języka polskiego i 5 z matematyki.

      Uczennica klasy 8b - Iga jako pierwsza w historii naszej Szkoły Podstawowej uzyskała z trzech przedmiotów egzaminacyjnych 100%.

      Gratulujemy z całego serca Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom.

       

      Drodzy Absolwenci "Szóstki"!

      Gratulujemy Wam świetnych rezultatów na egzaminie! Pokonaliście Samych Siebie. Jesteście Wspaniali, bo poza stresem egzaminacyjnym musieliście się zmierzyć z niełatwą sytuacją wymuszoną pandemią, a mimo to fantastycznie sobie poradziliście. Jesteśmy pewni, że osiągnięte wyniki pozwolą Wam dostać się do wymarzonej szkoły.

      Życzymy Wam powodzenia w dalszej edukacji i satysfakcji z dokonanego wyboru.

     • Podziękowania

      25.06.2022

      Szanowni Nauczyciele i Pracownicy,

      Kochane Przedszkolaki i Uczniowie Szóstki;

      Drodzy Rodzice;

      Początek wakacji, to także czas podziękowań i życzeń.

      Wszystkim Nauczycielom i Pracownikom „Szóstki” składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku, radości, oraz chwil spędzonych z najbliższymi.

      Przedszkolakom życzymy zdrowych, bezpiecznych i słonecznych wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do zajęć przedszkolnych.

      Rodzicom dziękujemy za współpracę ze szkołą, szczególnie w trudnym czasie nauki zdalnej. Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i pracę, którą wnieśli Państwo w naukę Waszych dzieci w tym trudnym okresie. Wasze wsparcie było dla nas bezcenne.

      Drodzy Uczniowie, przed Wami długo wyczekiwane wakacje. Dziękujemy Wam za ten rok szkolny, który pomimo pandemii spędziliśmy wspólnie. Życzymy Wam udanych, słonecznych i przede wszystkim bezpiecznych wakacji. Dbajcie o siebie i odważnie stawiajcie czoła nowym wyzwaniom. Zasłużyliście na wspaniały odpoczynek. Wykorzystajcie ten czas mądrze!

       

      Kochani Absolwenci!

      Są dwie drogi, aby przeżyć życie. Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem.

      Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko. /A. Einstein/

      Z całego serca życzymy Wam wszystkim spełnionych marzeń i właściwych wyborów,

      oddanych przyjaciół i wsparcia najbliższych oraz nieustraszonego dążenia do wyznaczonych celów. Żegnamy Was serdecznie i życzymy wysokich lotów, bezpiecznych upadków i dalszej udanej wędrówki przez życie.

      Praca z Wami i dla Was była prawdziwym darem.

      Pozdrawiamy

      Dyrekcja SP6 w Kościerzynie

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19;
    83-400 Kościerzyna
    83-400 Kościerzyna
    Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007
    Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001

    RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
    BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych