• Szanowni Państwo,

     W celu realizacji praw przysługujących osobom na mocy przepisów 15-22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej „RODO”)

     takich jak:

     a) Prawa dostępu do danych lub otrzymania kopii danych,

     b) Prawa do sprostowania danych,

     c)  Prawa do usunięcia danych,

     d)  Prawa do ograniczenia przetwarzania,

     e)  Prawa do sprzeciwu

     f)   Prawa wycofania zgody w dowolnym momencie

     Należy złożyć pisemny wniosek w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie lub wysłać na adres Szkoły (ul. M. Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kościerzyna).

     Możecie też Państwo wysłać podpisany wniosek elektronicznie na adres e-mail sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl pod warunkiem, że wysyłka nastąpi z adresu e-mail, który wcześniej podawaliście jako adres do kontaktu.

     Poniżej zamieszczamy wzory druków do wykorzystania w celu realizacji w/w praw.

     Informujemy, że:

     Jeżeli na mocy obowiązujących przepisów prawa Szkoła nie może zrealizować żądania zawartego we wniosku, Wnioskodawca zostanie o tym poinformowany.

     Realizacja wniosku nastąpi w terminie do miesiąca od jego wpływu do Szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin realizacji może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące, o czym Szkoła poinformuje w stosownej korespondencji ze wskazaniem przyczyn opóźnienia.

      
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • sekretariat.zsp1@koscierzyna.gda.pl
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19; 83-400 Kościerzyna
   • (58) 686 84 45
   • 73 1160 2202 0000 0002 2395 4448
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
 • Galeria zdjęć

  • Mikołajkowy Turniej Siatkówki Dziewcząt klas V-VI
  • Spotkanie z Mikołajem na kościerskim Rynku
  • Akcja Koła STOP, Robisz KROK
  • Debata przedwyborcza
  • Podwójny sukces w IV Mistrzostwach Pomorza w Wyścigach Drezyn Ręcznych