• Rezultaty

    •  

      

     W ramach projektu osiągnięto następujące rezultaty:

     - wszechstronny rozwój uczniów

     - rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów naszej szkoły

     - lepsze wyniki uczniów w nauce z przedmiotów egzaminacyjnych

     - lepsze wyniki uczniów z egzaminów ósmoklasisty

     - wzrost motywacji uczniów do nauki

     - rozwój krytycznego i kreatywnego myślenia uczniów

     - poznanie przez nauczycieli nowych metod pracy dostosowanych do standardów Unii Europejskiej

     - podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej

     - zdobycie przez nauczycieli nowych umiejętności w obszarze TIK i ICT

     - poszerzenie przez nauczycieli wiedzy i umiejętności w obszarze metodologii CLIL

     - wdrażanie elementów metodologii CLIL na wybranych przedmiotach

     - zwiększenie ilości projektów międzynarodowych realizowanych w szkole (m. in. powstał projekt pt. Podnoszenie świadomości zdrowotnej wśród kadry zarządzającej, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie.)

     - zwiększenie ilości uczniów i nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w projektach unijnych

     - skuteczne promowanie wartości wspólnej Europy wśród społeczności lokalnej

     - pozyskanie nowych kontaktów europejskich szkól partnerskich do przyszłych projektów międzynarodowych

     - wzrost prestiżu i konkurencyjności placówki wśród społeczności lokalnej

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19; 83-400 Kościerzyna 83-400 Kościerzyna Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007 Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001 RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych