• Cele

    •  

      

     Celem nadrzędnym projektu jest "Podnoszenie kompetencji metodycznych i językowych nauczycieli jako szansa na sukces edukacyjny uczniów". Aby zrealizować to główne założenie projektu należy osiągnąć następujące cele:

     Cel 1 Wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwój kompetencji kluczowych oraz dostosowanie metod i form nauczania do europejskich standardów pracy z uczniem.

     Aby osiągnąć ten cel nauczyciele wzięli udział w szkoleniach metodyczno-językowych, CLIL, z zakresu ICT i TIK. Poszerzenie wiedzy przez nauczycieli przyczyniło się do wszechstronnego rozwoju uczniów.

     Cel 2 Podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry szkolnej poprzez udział w szkoleniach TIK

     Aby osiągnąć ten cel grono pedagogiczne odbyło szkolenia w obszarze TIK, które pomogły im podnieść kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

     Cel 3 Podniesienie jakości pracy szkoły w obszarze stosowania metodologii CLIL

     Aby osiągnąć ten cel nauczycielom zorganizowano udział w szkoleniach metodycznych z zakresu stosowania metodologii CLIL, gdzie poznali nowe, multidyscyplinarne podejście do nauczania.

     Cel 4 Nadanie placówce wymiaru europejskiego i podniesienie jej prestiżu poprzez wykorzystywanie możliwości jakie daje udział w międzynarodowych szkoleniach.

     Aby osiągnąć ten cel nauczyciele wzięli udział w międzynarodowych szkoleniach w czterech różnych krajach Europy, a po powrocie mogli inspirować uczniów i lokalną społeczność swoją postawą świadomego Europejczyka.

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. dr. Bernarda Sychty w Kościerzynie
   • (58) 686 34 34
   • ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19; 83-400 Kościerzyna 83-400 Kościerzyna Poland
   • (58) 686 84 45
   • 25 8328 0007 2001 0015 7632 0007 Opłaty za obiady, za dodatkowe godziny w Oddziałach Przedszkolnych, darowizny.
   • 43 8328 0007 2001 0002 1829 0001
   • www.sp6kna.edupage.org
   • http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
   • https://tlumacz.migam.org/
   • 90 8328 0007 2001 0015 7632 0001 RACHUNEK BANKOWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŚCIERZYNIE /PÓŁKOLONIE/
 • Galeria zdjęć

   brak danych